Klubi UNIC üldkoosolek toimus 16. oktoobril 2022 klubile tuttavas kooskäimiskohas – Alfredi pubis.

Koosolekul osales 19 klubiliiget kohapeal, lisaks Liina videosilla vahendusel. Neli klubiliiget olid oma otsustamisõiguse volitanud mõnele klubikaaslasele, seega oli koosolek kenasti otsustusvõimeline.

Väikeste viivituste ning häälte puhtaksköhimise järgselt sai koosolek Sveni juhtimisel hoo sisse. Algatuseks räägiti klubi ja selle liikmete hiljutistest vanatehnikategemistest, möödunud üritustest ja muust sellisest. Järgnevalt jõuti jutujärjega liikmeskonnani, täpsemalt nii uute liikmete tutvustamise kui ka teenekate vanatehnikameeste tunnustamiseni. Juhatuse otsusel ning üldkoosoleku toetusel arvati klubi auliikmete hulka meie kunstiline juht ja elupõline Citroënimees Sergei “Fantomas” Didõk ning maailmarändur ja kõigi pidude hing Allan Kaasik. Ühtlasi sai leinaseisakuga mälestatud ka hiljuti meie hulgast lahkunud UNICu auliikmeid, Heikki Perlit ning Toomas Paalvelti.

Pärast klubi Majandusaasta Aruande tutvustamist ja heakskiitu, oli aeg klubile uue juhatuse valmiseks. Meeleoluka kandidaatite ülesandmisvooru järel jäi sõelale viis kandidaati: Senistest juhatuse liikmetest Margus Kristjuhan, Kaspar Noor ja Martti Suur, uutest tulijatest Veiko Vilu, Toomas Oja, Marten Suur ja Priit Sauaug ning uue ringiga ka kunagine teenekas klubijuht Priit Veski.

Kuna ette oli näha võimalikku patiseisu, viidi hääletus seekord läbi salajaselt, igal hääletajal 5 häält vastavalt juhatuse liikmete arvule. Protseduuri läbiviimise korrektsuse üle pidasid väärilist valvet auliikmed Märt Karu ning Tõnis-Jaak Pappel. Esimese hääletusvooru tulemusena õnnestus määrata 4 uue juhatuse liiget: Kaspar Noor, Martti Suur, Margus Kristjuhan ning Priit Veski. Hääletusel saavutasid võrdsete häältega viienda ja kuuenda tulemuse Marten Suur ning Toomas Oja. Kuna juhatuses on klubi põhikirja alusel vaid 5 kohta, tuli läbi viia täiendav hääletusvoor. Pärast lühikest kuid lõbusat debatti ning sõelalejäänud liikmekandidaatide enesetutvustust viidi läbi teine hääletusring, mille tulemusena langesid juhatuse liikme kohustused Marten Suurele. Värske juhatuse seast valiti klubi uueks juhiks Martti Suur.

Loomulikult ei pääsenud koosolekul mööda ka Uunikute Talveralli teemast – on ju 20. juubeliralli kurja koroonatõve tõttu juba kaks aastat edasi lükkunud. Kuna käesoleval sügisel tundub olukord viiruserindel olema mõnevõrra rahulikum kui möödunud aastatel, otsustati Uunikute Talveralli 2023 korraldamisega edasi minna, selleks valiti korraldustoimkonda Priit Veski, Martti Suur, Sven Tiirusson, Margus Kristjuhan, Sergei Didõk, Toomas Oja, Priit Sauaug ning Veiko Vilu. Kindlasti lisandub korraldusmeeskonda veelgi teotahtelisi inimesi, abikäed on oodatud. Teotahet jätkub ja kui klubist mittesõltuvad piirangud seekord takistuseks ei saa, on 2023. aasta veebruaris võimalik taaskord vanatehnikat tuulutada!

Talveralli teemale jätkuks kujunes väike ajalootund klubi raudvara hulka kuuluvate auliikmete Tõnis-Jaak Pappeli ning Märt Karu poolt, mille lisandunud sõnavõttude järgselt sai koosolek kell 17:00 ka lõppenuks kuulutatud.