Kaspar Noor
Margus Kristjuhan
Priit Veski
Sergei Didõk
Heiki Riim
Agu Arus
Imre Tumm
Herki Reismann
Andres Kortel
Martti Suur
Sven Tiirusson
Henri Vilbiks
Toomas Oja
Veiko Vilu
Aavo Tamm
Margus Järvalt
Marko Paas
Rasmus Eerma
Dagnar Krieger
Hardi Arus
Liina Jutt
Janek Lepp
Ilmar Sünd
Janne Kalmus
Priit Sauaug
Tarmo Vill
Marten Suur
Ove Koska
Lauri Ots
Tarmo Valdmaa
Auliikmed: Märt Karu, Tõnis-Jaak Pappel, Vahur Kõrbe